Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy

Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy

Quick Overview

Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy phát hiện nhanh các chất hữu cơ d ễ bay hơi như Benzen với nồng độ thấp.

Giá: liên hệ

Lượt xem: 795

Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy chất lượng

Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy phát hiện nhanh các chất hữu cơ d ễ bay hơi như Benzen với nồng độ thấp. 

Xuất xứ: Drager

Hình ảnh thiết bị phát hiện nhanh chất hữu cơ.

Thiết bị phát hiện chất hữu cơ dễ cháy

Công ty bảo hộ lao động sanboo Việt Nam.

Tag:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN